header stip
logo background

Rodinné finance

Vybalancovat rodinný rozpočet tak, aby finance spíše přibývaly než ubývaly, dá někdy pořádně zabrat. Platy se nijak závratně nezvyšují, ale zato ceny potravin, benzínu, nájmu a energií stále rostou. K tomu ještě všemožné ekonomické reformy a připravované škrty ve státním rozpočtu, které omezí sociální dávky a příspěvky.

Jak správně pracovat s rodinnými financemi, abychom se nakonec neprospořili k chudobě? Základem by mělo být sepsat si přehled příjmů a výdajů.

Příjmy

Příjmy jsou tvořeny vedle pravidelné mzdy a případných sociálních dávek také například výnosy z peněz uložených na termínovaných vkladech, spořících účtech apod. Do příjmů můžeme zahrnout také třeba očekávané výnosy ze stavebního spoření atd.

Výdaje

Kromě pravidelných měsíčních výdajů za potraviny, bydlení a energie musíme počítat také s nepravidenými výdaji jako jsou opravy auta, nákup domácíc spotřebičů, dovolená, vánoce apod. Při sepisování výdajů má člověk většinou tendenci zapomenout na některé málo významné položky, ale pozor – ty mohou v součtu tvořit podstatnou částku. Pokud například máte ve zvyku koupit si při každé návštěvě vašeho supermarketu kávu z automatu za 15 Kč, a do obchodu jdete každý druhý den, je to za měsíc částka 15 x 15 Kč = 225 Kč. Což už je položka, která by se ve Vašem přehledu určitě objevit měla.

Všechny příjmy a výdaje – pravidelné i nepravidelné – si nakonec dáme do rovnice a vidíme, zda nám finance přibývají nebo je tomu naopak

Finanční rezerva

Při analýze Vašich rodinných financí nezapomínejte na tvorbu finanční rezervy – každý měsíc byste si měli odkládat určitou částku tak, abyste pro případ nenadálé události měli k dispozici dostatek peněz a nemuseli si narychlo půjčovat.